Login  |  Register

Pravo/Advokatura

Advokatska kancelarija Veličković

Mar 31, 2020 |
Pravni saveti , nekretnine , ugovori (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu , ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o delu , ugovor o zakupu ,  ugovor o radu , ugovor o pozajmici i ... Read more